Aktieägaravtalet – Hur skriver man ett effektivt sådant?

24 maj, 2022

Det var en fråga som besvarades när Björneman Advokat en morgon under förra veckan föreläste hos Baker Tilly MLT KB inom ramen för BT Akademi. Under föreläsningen lyfte Björneman Advokat viktiga aspekter att tänka på vid upprättande av, anslutning till och ändring av aktieägaravtal. Några av aspekterna som behandlades var reglering av makten i aktiebolaget, ägarförändringar, inlösenförfaranden, värderingsmodeller samt avtalstid.

Stort tack Anders Molin, Camilla Ivehed och Nanna Wollter Boleyn med kollegor för en härlig start på dagen hos er!

Tillbaka