ENG

Förberedelser samt jul- och nyårshälsning

13 december, 2023

Vi befinner oss i december månad. Julen står för dörren och så även ett nytt år. Man brukar ofta säga att förberedelser är a och o, och kanske sitter du som företagare just nu med affärsmässiga förberedelser inför det kommande året. Passa då på att läsa detta.

 

DIGITAL STÄMMA. Alldeles nyligen sa riksdagen ja till regeringens lagförslag i fråga om att utöka möjligheterna för digitala bolags- och föreningsstämmor. Från och med den 1 januari 2024 kommer det vara möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresgästföreningar, att hålla digitala stämmor. Ett bolag eller en förening som vill använda sig av detta tillvägagångssätt ska ta in bestämmelse om saken i sin bolagsordning respektive sina stadgar. Vidare kommer det vara möjligt att genomföra digitala stämmor utan krav på stöd i bolagsordningen eller stadgarna om extraordinära förhållanden kräver det.

 

LAS. Under 2022 genomgick den svenska arbetsrätten en omvälvande förändring i form av införandet av nya LAS – lagen om anställningsskydd. Drygt ett år har gått med den moderniserade lagstiftningen. Reglerna innebär bland mycket annat att man som arbetsgivare har en utökad informationsplikt, att saklig grund numera benämns sakliga skäl och dessutom har begreppets innehåll förtydligats, att tre personer av särskild betydelse får undantas från turordningslistan vilket gäller alla arbetsgivare, samt att allmän visstidsanställning har ersatts av särskild visstidsanställning med innebörden att konvertering till tillsvidareanställning sker redan efter sammanlagt mer än 12 månader. Är du arbetsgivare och har du ännu inte gått igenom rutiner, informationsmaterial, avtal och mallar sett i ljuset av nya LAS, kan det vara en god investering att ta tag i det i samband med uppstarten av 2024.

 

*********************

 

Tack för att du tar del av notiser från Björneman Advokat. Förhoppningsvis kan du ha nytta och glädje av informationen i din arbetsvardag. Björneman Advokat ser fram emot att fortsätta publicera inlägg. Innan nästa inlägg ska dock jul, nyår och traditioner över lag få stå i fokus för en stund. Björneman Advokat önskar dig en gnistrande jul med mycket värme och skratt, samt allt gott för året som ligger framför oss!

 

 

Kontaktuppgifter Björneman Advokat:

louise@bjornemanadvokat.se

+46 (0)760 212 466

Tillbaka