ENG

Föreläsning – Styrelsens och VD:ns ansvar i aktiebolaget

30 januari, 2024

Nyligen var Björneman Advokat inbjuden till ett VD-nätverk, vilket initierats av Burlövs Kommun och Business Port Staffanstorp för att ytterligare stärka och främja företagandet i regionen. Nätverket leds av Mikael Hedman och Magnus Melin, som båda har en gedigen bakgrund inom bland annat organisationsutveckling.

 

Vid två skilda tillfällen har Björneman Advokat haft den stora glädjen att få föreläsa inom ämnet ”Styrelsens och VD:ns ansvar i aktiebolaget”, och då sett huvudsakligen utifrån det legala perspektivet.

 

Som styrelseledamot och/eller VD har man många åtaganden att hantera – inte minst med tanke på de krav som aktiebolagsrätten uppställer. Under föreläsningstillfällena har såväl allmänna som särskilda ansvarsuppgifter behandlats. Strålkastarljuset har också riktats mot den så centrala lojalitetsplikten som följer med uppdraget som styrelseledamot respektive VD. Dessutom har aktuell rättspraxis från Högsta domstolen lyfts fram. Blandat med ren affärsjuridik, har samtal också förts beträffande hur viktigt det är med en god och konstruktiv dialog mellan de olika bolagsorganen – allt för att få till stånd en gynnsam verksamhet.

 

Björneman Advokat säger stort tack för förtroendet och det varma mottagandet från Mikael, Magnus och alla medverkande. Det var ett nöje att få guida er i det rubricerade ämnesområdet.

 

******************

 

Skulle du önska att Björneman Advokat kommer till din verksamhet och föreläser om ett specifikt rättsområde? Du är i så fall varmt välkommen att höra av dig till Björneman Advokat. Vi går igenom förutsättningarna och upplägget. Utifrån din verksamhets önskemål sätter sedan Björneman Advokat samman en föreläsning, där affärsjuridiken presenteras på ett förståeligt sätt, med fokus på att ge dig och de runtomkring dig praktiska verktyg att kunna nyttja i den professionella vardagen.

 

Kontaktuppgifter:

louise@bjornemanadvokat.se

+46 (0)760 466 212

Tillbaka