ENG

God Jul & Gott Nytt År!

13 december, 2022

Julen står för dörren och snart ska vi lägga ännu ett år till handlingarna. Driver du företag finns det all anledning att stanna upp och avsätta tid för reflektion kring dels var företaget befinner sig för stunden, dels kring vilken kurs företaget ska ha för det kommande året. Ett axplock av frågor som kan vara värdefulla att ha med sig är följande: Hur fungerar styrelsearbetet? Behöver förändringar ske i styrelsearbetet i syfte att uppnå högre effektivitet? Är bolagets avtal up-to-date och välfungerande? Är det några avtal som kräver uppsägning, och vad måste i så fall beaktas? Är det några nya affärsrelationer som ska inledas, och vilka avtal fordras för dessa för att de ska bli lyckosamma?

 

Björneman Advokat bistår gärna i så väl bolagsrättsliga, avtalsrättsliga som strategiska spörsmål. Skulle det finnas behov av affärsjuridisk support i samband med ovan nämnda reflektionsarbete eller därefter, är du alltid varmt välkommen att ta kontakt via louise@bjornemanadvokat.se eller +46 (0) 760 212 466.

 

Slutligen – STORT TACK kunder, leverantörer och alla andra som Björneman Advokat har haft förmånen att, på ett eller annat sätt, ha kontakt med under året. Björneman Advokat önskar er en riktigt god jul och det bästa för 2023!

Tillbaka