ENG

Höststäda för att sedan kunna gasa

16 augusti, 2023

I den verksamhet som ett bolag bedriver är affärsjuridiken ständigt närvarande – genom förhandlingar, genom skriftliga avtal, genom bolagsrättsliga arrangemang, genom relationer med anställda osv.

 

Såhär inför höststarten är det inte dumt att ta en närmare titt på affärsjuridiken som aktualiseras i just det företaget som du verkar i. Se det som en form av höststädning för att sedan kunna gasa rejält framåt. Nedan följer några områden i korthet som sannolikt kan vara bra att granska och damma av.

 

ALLMÄNNA VILLKOR – Allmänna villkor är juridiska villkor som ett företag bör ha utformat avseende försäljningen av sina produkter eller tjänster. Villkoren utgör en del av kundavtalet, under förutsättning att kunden har accepterat dem. Lagregler finns vid sidan av kundförhållandet, men det är alltid fördelaktigt att ha sina egna villkor som är anpassade efter den bransch som ens företag är verksamt inom.

 

INTEGRITETSPOLICY (Privacy policy) – Alla bolag som behandlar personuppgifter behöver ha en integritetspolicy för att leva upp till de krav som dataskyddsförordningen (GDPR) ställer. Policyn ska bl.a. innehålla information om vilka personuppgifter som samlas in och behandlas, ändamålet med behandlingen, platsen för lagring, tiden för lagring, vem personuppgifterna blir delade med, rättigheter som tillkommer den enskilde etc.

 

COOKIEPOLICY – Använder ett företag s.k. cookies på sin webbsida ska en cookiepolicy finnas för att uppfylla bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation. Cookies är små textfiler som placeras och sparas i besökarens webbläsare. Informationen i cookiepolicyn ska vara heltäckande ifråga om för vilka ändamål cookies lagras och nyttjas.

 

ARBETSORDNING – Tidigare var styrelsen i ett aktiebolag skyldig enligt lag att fastställa en arbetsordning för styrelsens arbete. Nuförtiden är det enbart publika aktiebolag och bankaktiebolag som träffas av kravet. Trots det, kan det för många andra aktiebolag vara klokt och meningsfullt att anta en arbetsordning. En arbetsordnings innehåll handlar i mångt och mycket om att tydliggöra arbetsfördelningen mellan styrelsens ledamöter. Tydliggörandet främjar högre effektivitet och gynnar bolagets utveckling.

 

**********

 

Utöver aspekten att följa gällande lagstiftning, kan strukturerad och välformulerad dokumentation enligt ovan, även bidra i ett proaktivt syfte samt också till ett ökat förtroende från kunder, potentiella kunder och andra aktörer som företaget har en förbindelse med. Det ligger med andra ord ett stort värde i att dokumentationen finns upprättad och att den är uppdaterad.

 

Kontaktuppgifter Björneman Advokat:

louise@bjornemanadvokat.se

+46 (0) 760 212 466

Tillbaka